(212) 932-1823

Stowarzyszenie EBIB oraz biblioteki Politechniki Łódzkiej (główny organizator), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego…

418-483-1833

Idea Kongresu

Celem Kongresu jest integracja środowiska bibliotekarzy szkół wyższych, stworzenie szerokiego forum wymiany doświadczeń i myśli na najbardziej aktualne i istotne…

306-847-5100

Do pobrania

Elementy graficzne i informacyjne, które wykorzystać można do promowania wydarzenia w różnych kanałach informacyjnych.