خدمات مهاجرتی رایگان

گزینه های خود را با پر کردن فرم ارزیابی مهاجرت به صورت رایگان بررسی کنید.

مهاجرت به کاناد

با بیش از ۶۰ راهکار موجود برای مهاجرت به کاناد به رویاهای خود جامعه عمل بپوشانید.

مجوز کار کانادا

به ویزای کار در کانادا نیاز دارید؟ ما آن را برای شما فراهم میکنیم.

تحصیل در کانادا

با کسب مدر تحصیلی ازبهترین دانشگاه های دنیا٬ درهای تازه ای رو به آینده بگشایید.

مهاجرت از طریق ایجاد کار و سرمایه گذاری

بهترین فرصت های کاری و سرمایه گذاری را در آزاد ترین و پایدار ترین اقتصاد دنیا تجربه کنید.

مهاجرت از طریق بستگان و خانواده

امکان مهاجرت بستگان و عزیزان خود به کانادا را با اخذ اقامت دائم کانادا فراهم کنید.

به تازگی وارد کانادا شده اید؟

ما به شما کمک میکنیم تا به راحتی در کانادا به کار و تحصیل بپردازید.

کمک های قانونی

 ما به شما در خصوص تمامی جنبه های قانونی اقامت در کانادا خدمات ارائه خواهیم داد.

خدمات ورود سریع

ما به شما در ثبت و پیگیری پرونده ها و ورود به کانادا کمک میکنیم.

تخصص ما


 • مهاجرت کانادا
 • مهاجرت به کانادا از طریق مهارت کاری
 • اقامت دائم کانادا
 • اخذ شهروندی کانادا
 • برنامه های استانی مانیتوبا
 • مهاجرت امریکا
 • برنامه EB5 مهاجرت امریکا
 • ویزای امریکا
 • ویزای انگلستان
 • مهاجرت به انگلستان
 • اخذ شهروندی آنتیگوا و باربودا
 • اخذ شهروندی دومینیکا
 • برنامه نواسکوتیا
 • مهاجرت از طریق بستگان
 • اخذ ویزای دانشجویی

 

Follow Us On Telegram Channel

@AbravaniFarzaneh