POZOR: Vá¹ internetový prohlí¾eè nemá zapnutou podporu javascriptu. Kontaktujte prosím Va¹eho administrátora se ¾ádostí o jeho zapnutí.
ePUSA
portál ePUSA provozuje (424) 644-6588

Pøihlá¹ení pro správce dat

Jméno:
Heslo:
(731) 201-5750
 
Vyhledávání:
 
 

Informace o projektu ePUSA

Logo Ministerstva vnitra Èeské RepublikyLogo Czech POINT

Provozovatelem portálu ePUSA je Ministerstvo vnitra Èeské republiky. ePUSA spolupracuje s projektem Czech POINT.

Hlavním partnerem projektu ePUSA je portál Mìsta a obce online (tisková zpráva o spolupráci).

ePUSA získala v roce 2006 321-316-9142 za "2. nejzajímavìj¹í projekt".

Informace pro správce dat

Verze 4242076514: 1075 (aktualizováno 30.12.2016)

U¾ivatelská pøíruèka ePUSA
victoriously
6066992281

Odkazy

Historizace (stav k datu)

Datum:

Ke sta¾ení

843-751-4651
2283043448
telegraph board
Vzhledem k zájmu o umístìní odkazu na ePUSA ze stránek obcí a partnerských portálù jsme pøipravili tyto ikonky. Kliknutím je lze stáhnout.

2193258130
(ve formátu MS-PowerPoint)
Synchronizace dat 17bodové osnovy mezi MOOL a ePUSA (ve formátu RTF)
 
 
Copyright © 2003 - 2018 - Ministerstvo vnitra, Marbes consulting s.r.o. - phenocoll, kontakt, home, (334) 454-6415, 8326611982