pl18l.trueconf.name#vcs
Strona serwera do wideokonferencji TrueConf. Będziesz potrzebował aplikacji klienckiej do wykonywania połączeń wideo.
 1. Pobierz i zainstaluj aplikację TrueConf Client dla systemu Windows. Po instalacji aplikacja powinna automatycznie połączyć się z serwerem.
 2. Do autoryzacji użyj loginu i hasła dostarczonych przez administratora serwera.

Uwaga: Aby połączyć aplikację TrueConf Client pobraną z innego serwera lub w przypadku, kiedy serwer nie połączył się automatycznie, wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom aplikację TrueConf
 2. W menu aplikacji wybierz Ustawienia a następnie Sieć...
 3. Odznacz pole wyboruDomyślne połączenie z serwerem i naciśnij przycisk Zaawansowane
 4. Wprowadź następujące wartości w polach Host/Port:
  • 212.182.61.152:443
 5. Naciśnij OK
 6. W menu aplikacji wybierz Logowanie
 7. Wprowadź swój login, hasło i naciśnij OK

Jeżeli nadal nie możesz połączyć się z serwerem, skontaktuj się z administratorem serwera.

 1. Pobierz i zainstaluj aplikację TrueConf dla Mac OS X. Po instalacji połącz aplikację z serwerem.
 2. Do autoryzacji użyj loginu i hasła dostarczonych przez administratora serwera.

Uwaga: Jak połączyć aplikację TrueConf z serwerem:

 1. Uruchom aplikację TrueConf
 2. W menu aplikacji wybierz TrueConf Client >Ustawienia
 3. Przejdź do zakładki Sieć
 4. Wybierz Połącz się ze swoim serwerem
 5. Wprowadź jedną z następujących wartości w polu wprowadzania:
  • 212.182.61.152:443
 6. Naciśnij przycisk Połącz

Jeżeli nadal nie możesz połączyć się z serwerem, skontaktuj się z administratorem serwera.

 1. Pobierz i zainstaluj aplikację TrueConf dla Linux. Po instalacji połącz aplikację z serwerem.
 2. Do autoryzacji użyj loginu i hasła dostarczonych przez administratora serwera.

Uwaga: Jak połączyć aplikację TrueConf z serwerem:

 1. Uruchom aplikację TrueConf
 2. W menu aplikacji wybierz TrueConf Client >Ustawienia
 3. Przejdź do zakładki Sieć
 4. Wybierz Połącz się ze swoim serwerem
 5. Wprowadź jedną z następujących wartości w polu wprowadzania:
  • 212.182.61.152:443
 6. Naciśnij przycisk Połącz

Jeżeli nadal nie możesz połączyć się z serwerem, skontaktuj się z administratorem serwera.

 1. Zainstaluj aplikację TrueConf dla systemu Android pobraną z Google Play Po instalacji połącz aplikację z serwerem.
 2. Do autoryzacji użyj loginu i hasła dostarczonych przez administratora serwera.

Uwaga: Jak połączyć aplikację TrueConf z serwerem:

 1. Uruchom aplikację TrueConf
  • Jeśli jesteś zalogowany na innym serwerze - wyloguj się.
 2. Naciśnij przycisk Zmień serwer
 3. Wybierz Użyj innego serwera
 4. Wprowadź jedną z następujących wartości w polu wprowadzania:
  • 212.182.61.152:443
 5. Naciśnij przycisk Połącz
 6. Wprowadź swój login, hasło i naciśnij przycisk Login

Jeżeli nadal nie możesz połączyć się z serwerem, skontaktuj się z administratorem serwera.

 1. Zainstaluj aplikację TrueConf dla systemu iOS pobraną z AppStore Po instalacji połącz aplikację z serwerem.
 2. Do autoryzacji użyj loginu i hasła dostarczonych przez administratora serwera.

Uwaga: Jak połączyć aplikację TrueConf z serwerem:

 1. Uruchom aplikację TrueConf
 2. Naciśnij przycisk Ustawienia
 3. Wybierz Użyj innego serwera
 4. Wprowadź jedną z następujących wartości w polu wprowadzania:
  • 212.182.61.152:443
 5. Naciśnij przycisk Połącz
 6. Naciśnij Zaloguj jako... i wprowadź swój login i hasło

Jeżeli nadal nie możesz połączyć się z serwerem, skontaktuj się z administratorem serwera.